Strona głównaFinanseZamiast Mieszkania dla Młodych -  Mieszkanie na Start

Zamiast Mieszkania dla Młodych –  Mieszkanie na Start

W 2018 roku zakończył się rządowy program Mieszkania dl Młodych. Obecnie nie jest kontynuowany w żadnej formie. Można korzystać jedynie z innego rządowego programu dopłat do czynszu dla najemców lub podnajemców. Dotyczy ono jednak tylko nowo utworzonych mieszkań lub mieszkań poddanych rewitalizacji, tylko we współpracy inwestorów z gminami. Jakie są warunki tego programu?

W 2018 roku zakończył się rządowy program Mieszkanie dla Młodych, skierowany do młodych osób, które kupowały swoje pierwsze mieszkanie. Polegał na dofinansowaniu wkładu własnego do kredytu hipotecznego podczas zakupu mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym. Program trwał cztery lata i zdobył dużą popularność wśród młodych kredytobiorców. Gdy program zakończył się, padło wiele obietnic, na temat kontynuacji. Niestety do dziś nie powstał żaden inny podobny program, który wspiera osoby podczas zakupu nieruchomości. Powstał za to inny – wspierający osoby, które wynajmują mieszkania.

Mieszkanie Na Start – dla kogo?

To rządowy program dopłat do czynszu realizowany ze środków Funduszu Dopłat, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Program działa od 2019 roku. Kierowany jest do gospodarstw domowych, które mają trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Program umożliwia najemcy otrzymywanie dopłaty do czynszu przez 15 lat. Dopłaty obejmują jedynie nowo utworzone mieszkania oraz mieszkania poddane – we współpracy inwestorów z gminami. Właśnie z pośrednictwem gmin, program jest realizowany.

Mieszkanie Na Start – na czym polega?

Procedura wdrożenia programu Mieszkanie na Start rozpoczyna się podjęciem uchwały przez radę gminy w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu. Następnie gmina podpisuje umowę z inwestorem, a następnie wnioskuje do BGK o zawarcie umowy. Gmina przeprowadza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu oraz dokonuje ocena punktowej. Po wyłonieniu listy beneficjentów gmina przekazuje listę najemców do inwestora. W kolejnym kroku, ma miejsce podpisanie umów najmu, a następnie najemcy składają wnioski o dopłaty. Ostatecznie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje dopłaty bezpośrednio na rachunek inwestora – w imieniu najemcy.

Mieszkanie Na Start – jakie są warunki mieszkania?

Mieszkanie musi spełniać pewne warunki. Musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy oraz  pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Musi być przedmiotem pierwszego zasiedlenia w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej – co oznacza, że musi pochodzić z rynku pierwotnego. Oczywiście musi znajdować się na terytorium Polski i nie może być  lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (z pewnymi wyjątkami).  

Dopłata do czynszu dla takiego mieszkania jest możliwa gdy zostaną spełnione kolejne warunki. Musi zostać zawarta umowa między inwestorem a gminą, zostać przeprowadzony nabór wniosków na zawarcie umowy najmu lub podnajmu, a najemcy muszą mieć zdolność do terminowego regulowania czynszu.

Mieszkanie na Start – jaki jest czas trwania i wysokość dopłat?

Mieszkanie objęte dopłatami może być wynajmowane z dopłatą do czynszu przez 20 lat. Najemca musi posiadać zdolność do terminowej zapłaty za czynsze, na co potwierdzeniem jest oświadczenie o miesięcznym dochodzie całego gospodarstwa domowego (minimalną kwotę określa rada gminy). Można również wpłacić kaucję zabezpieczającą umowę najmu.

Miesięczna wysokość dopłaty jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku oraz – powierzchnia normatywna mieszkania i współczynnik dopłaty wynoszący 1,8%. Powierzchnia normatywna wynosi 20 m kw.  – w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych i dodatkowo zwiększa się o 15 m kw. – dla każdej dodatkowej osoby w gospodarstwie domowym. Jest to dość skomplikowane, dlatego wyjaśnijmy to na konkretnym przykładzie. Przy mieszkaniu 80 metrów kwadratowych małżeństwo z trójką dzieci, dopłata będzie wynosiła ponad 500 zł.

Dopłata jest przyznawana na 15 lat, ale najemcy co roku muszą składać w gminie oświadczenia o: liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz wysokości dochodów gospodarstwa.

Mieszkanie na Start  – kto może ubiegać się o udział w programie?

Kto może się ubiegać o dopłaty? Oczywiście osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Polski, ale nie tylko Polacy. Z dopłat mogą skorzystać również  cudzoziemcy z prawem pobytu lub prawem stałego pobytu w Polsce oraz przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, lub kartą pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Muszą jednak spełniać kryterium dochodowe.

Z dopłaty nie mogą skorzystać osoby, które nie są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego. Nie może im przysługiwać w całości (lub w części) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nie mogą być także właścicielem (lub współwłaścicielem) budynku, jeżeli ich udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Kto ma pierwszeństwo w naborze wniosków? Rada gminy może określić zasady określania pierwszeństwa.  Przede wszystkim jednak pierwszeństwo przysługuje osobom, które posiadają wkład oszczędnościowy zgromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe. Jest to po prostu tak zwana  książeczka mieszkaniowa.

Biorąc udział w programie Mieszkanie na Start, można jednocześnie korzystać z preferencyjnego kredytu udzielanego przez BGK, dofinansowania z Funduszu Dopłat z innych programów mieszkaniowych, a także partycypacji gminy lub najemcy.


Interesuje Cię kredyt hipoteczny ?

Porozmawiaj z ekspertem finansowym - darmowa rozmowa bez zobowiązań

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze

Przyjazna dla użytkowników wyszukiwarka ofert nieruchomości, przeszukaj dziesiątki polskich serwisów ogłoszeniowych jednym kliknięciem. Pozwól naszym algorytmom znaleźć nieruchomość idealnie spełniającą Twoje kryteria.