Nieruchomości na sprzedaż Chorzów

Znalezionych ofert: 319

Działka na sprzedaż 38 093,00 m², Chorzów

Działka na sprzedaż 38 093,00 m², Chorzów

Chorzów
480 604 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ulicy Stacyjnej – obszar 3 składających się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 783/163, 149, 150, 160, 161, 2947/159, 782/162, 798/176, 799/177, 2642/151, 2647/156, 2652/164, 2659/181, 2656/175, 157, 158, 180, 674/179, o łącznej powierzchni 38 093 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00001185/1, KA1C/00001190/9, KA1C/00016918/7, KA1C/00021075/3 i KA1C/00023881/0, za cenę nie niższą niż 480.604,- zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset cztery złote) to jest 35% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – Chorzów u...

 • Budowlana
 • 38 093 m2
Oznacz
Działka na sprzedaż 1 333,00 m², Legnicka, Chorzów

Działka na sprzedaż 1 333,00 m², Legnicka, Chorzów

Chorzów » ul. Legnicka
40 275 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2643/156, 2633/141, 2648/164, o łącznej powierzchni 1 333 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00002930/6, KA1C/00000373/9, za cenę nie niższą niż 40.275,-złotych (czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – ul. Legnicka Nr 1 - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje da...

 • Budowlana
 • 1 333 m2
Oznacz
Działka na sprzedaż 1 276,00 m², Chorzów

Działka na sprzedaż 1 276,00 m², Chorzów

Chorzów
21 060 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy os. Pod Arkadami (w rejonie ulic Miłej i Okrężnej) składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 789/37, o powierzchni 1 276 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00037382/3, za cenę nie niższą niż 21.060,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – Chorzów przy os. Pod Arkadami - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty w...

 • Budowlana
 • 1 276 m2
Oznacz
Działka na sprzedaż 11 591,00 m², Chorzów

Działka na sprzedaż 11 591,00 m², Chorzów

Chorzów
224 083 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: położonej w Chorzowie stanowiącej część ulicy Metalowców składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 737/99 i 738/99, o łącznej powierzchni 9 611 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, z zastrzeżeniem ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości wchodzących obecnie w skład masy upadłości, położonych w rejonie ul. Metalowców położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Nowej i Krakowskiej składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 1009/72 o powierzchni 935 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00022127/0, położonej w Chorzowie przy os. Pod Arkadami (w rejonie ulic Miłej i Okrężnej) składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonych numerem 2211/441 o powierzchni 1 045 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadz...

 • Budowlana
 • 11 591 m2
Oznacz
Działka na sprzedaż 1 300,00 m², Metalowców, Chorzów

Działka na sprzedaż 1 300,00 m², Metalowców, Chorzów

Chorzów » ul. Metalowców
41 690 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 1885/179, o powierzchni 1 300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego, za cenę nie niższą niż 41.690,- złotych (czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) to jest 55% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę: cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – Chorzów ul. Metalowców - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą poczto...

 • Budowlana
 • 1 300 m2
Oznacz
Działka, 148 m², Chorzów

Działka, 148 m², Chorzów

Chorzów
11 305 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Rejtana składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 645/13, o powierzchni 148 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr KA1C/00005057/3 wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego za cenę nie niższą niż 11.305,- zł (jedenaście tysięcy trzysta pięć złotych) to jest 35% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – ul. Rejtana - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty winny być skł...

 • Budowlana
 • 148 m2
Oznacz
Działka, 29 616 m², Chorzów

Działka, 29 616 m², Chorzów

Chorzów
607 860 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Nowej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 1941/167 i 2017/153, o łącznej powierzchni 29 616 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, za cenę nie niższą niż 607.860,- złotych (sześćset siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – Chorzów ul. Nowa - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty winny być skła...

 • Budowlana
 • 29 616 m2
Oznacz
Działka, 38 093 m², Chorzów

Działka, 38 093 m², Chorzów

Chorzów
480 604 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ulicy Stacyjnej – obszar 3 składających się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 783/163, 149, 150, 160, 161, 2947/159, 782/162, 798/176, 799/177, 2642/151, 2647/156, 2652/164, 2659/181, 2656/175, 157, 158, 180, 674/179, o łącznej powierzchni 38 093 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00001185/1, KA1C/00001190/9, KA1C/00016918/7, KA1C/00021075/3 i KA1C/00023881/0, za cenę nie niższą niż 480.604,- zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset cztery złote) to jest 35% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – Chorzów u...

 • Budowlana
 • 38 093 m2
Oznacz
Działka, 298 m², Chorzów

Działka, 298 m², Chorzów

Chorzów
8 190 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2906/213, 2909/218, 2912/223, o łącznej powierzchni 298 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00021075/3 za cenę nie niższą niż 8.190,- złotych (osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – ul. Legnicka Nr 2 - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty winny być składane...

 • Budowlana
 • 298 m2
Oznacz
Działka, 11 591 m², Chorzów

Działka, 11 591 m², Chorzów

Chorzów
224 083 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: położonej w Chorzowie stanowiącej część ulicy Metalowców składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 737/99 i 738/99, o łącznej powierzchni 9 611 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, z zastrzeżeniem ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości wchodzących obecnie w skład masy upadłości, położonych w rejonie ul. Metalowców położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Nowej i Krakowskiej składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 1009/72 o powierzchni 935 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00022127/0, położonej w Chorzowie przy os. Pod Arkadami (w rejonie ulic Miłej i Okrężnej) składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonych numerem 2211/441 o powierzchni 1 045 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadz...

 • Budowlana
 • 11 591 m2
Oznacz
Działka, 1 276 m², Chorzów

Działka, 1 276 m², Chorzów

Chorzów
21 060 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy os. Pod Arkadami (w rejonie ulic Miłej i Okrężnej) składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 789/37, o powierzchni 1 276 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00037382/3, za cenę nie niższą niż 21.060,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – Chorzów przy os. Pod Arkadami - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty w...

 • Budowlana
 • 1 276 m2
Oznacz
Działka, 1 300 m², Chorzów

Działka, 1 300 m², Chorzów

Chorzów
41 690 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 1885/179, o powierzchni 1 300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego, za cenę nie niższą niż 41.690,- złotych (czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) to jest 55% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę: cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – Chorzów ul. Metalowców - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą poczto...

 • Budowlana
 • 1 300 m2
Oznacz
Działka, 1 333 m², Chorzów

Działka, 1 333 m², Chorzów

Chorzów
40 275 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2643/156, 2633/141, 2648/164, o łącznej powierzchni 1 333 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00002930/6, KA1C/00000373/9, za cenę nie niższą niż 40.275,-złotych (czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg – ul. Legnicka Nr 1 - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje da...

 • Budowlana
 • 1 333 m2
Oznacz
Działka budowlana na sprzedaż Chorzów, Legnicka - 40275 zł, 1333 m2

Działka budowlana na sprzedaż Chorzów, Legnicka - 40275 zł, 1333 m2

Chorzów » ul. Legnicka
40 275 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2643/156, 2633/141, 2648/164, o łącznej powierzchni 1 333 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00002930/6, KA1C/00000373/9, za cenę nie niższą niż 40.275,-złotych (czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko - Przetarg - ul. Legnicka Nr 1 - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje da...

 • 1 333 m2
Oznacz
Działka budowlana na sprzedaż Chorzów, Nowa - 607860 zł, 29616 m2

Działka budowlana na sprzedaż Chorzów, Nowa - 607860 zł, 29616 m2

Chorzów » ul. Nowa
607 860 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Nowej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 1941/167 i 2017/153, o łącznej powierzchni 29 616 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, za cenę nie niższą niż 607.860,- złotych (sześćset siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko - Przetarg - Chorzów ul. Nowa - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty winny być skła...

 • 29 616 m2
Oznacz
Działka budowlana na sprzedaż Chorzów - 21060 zł, 1276 m2

Działka budowlana na sprzedaż Chorzów - 21060 zł, 1276 m2

Chorzów
21 060 zł

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy os. Pod Arkadami (w rejonie ulic Miłej i Okrężnej) składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 789/37, o powierzchni 1 276 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00037382/3, za cenę nie niższą niż 21.060,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 06 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko - Przetarg - Chorzów przy os. Pod Arkadami - nie otwierać” wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty w...

 • 1 276 m2
Oznacz
Dom wolnostojący na sprzedaż Chorzów, Klimzowiec - 195 m2, 7 pokoi, 949000 zł

Dom wolnostojący na sprzedaż Chorzów, Klimzowiec - 195 m2, 7 pokoi, 949000 zł

Chorzów
949 000 zł

Dom mieszkalny w wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji - w sąsiedztwie Parku Śląskiego i Parku Róż. Oferujemy do sprzedaży dom dwurodzinny o pow.195 m 2 w zwartej zabudowie wraz z 3 - stanowiskowym budynkiem garażowym, położony na pięknej działce o pow.1000 m 2 ! Dom w całości podpiwniczony, z możliwością adaptacji na dom jednorodzinny. W piwnicy mieści się : pomieszczenie z sauną, kotłownia z wyjściem na podwórze, pralnia z suszarnią oraz trzy duże, dodatkowe pomieszczenia. Na parterze: przestronny salon z kominkiem, kuchnia, sypialnia, pokój do pracy, łazienka z WC, przedpokój oraz pomieszczenie gospodarcze, które stanowi łącznik pomiędzy częścią mieszkalną a garażem. Na piętrze znajdują się : 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i dwa przedpokoje. W piwnicy i na parterze okna PCV. Na piętrze - okna drewniane. Na podłogach parkiet, panele lub płytki. Klatka schodowa zadbana, z instalacją oświetleniową schodową. Dostępne media: woda, prąd, gaz. Kanalizacja miejska. Ogrzewanie i ciepła woda z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Posesja w całości ogrodzona, zagospodarowana, usytuowana w okolicy domów jedno i dwurodzinnych. W pobliżu pełna infrastruktura usługowo-handlowa: supermarkety, przedszko...

 • Wolnostojący
 • 195 m2
Oznacz
Dom, Chorzów, Centrum/Klimzowiec

Dom, Chorzów, Centrum/Klimzowiec

Chorzów » Centrum
1 490 000 zł

KRN_rv_show("NOWYKRN_oferta_pod_galeria", 0); Dane szczegółowe lokalizacja: Śląskie, Chorzów, Centrum/Klimzowiec typ obiektu: dom na sprzedaż cena: 1 490 000 zł pokoi: 7 ilość pięter w budynku: 2 powierzchnia: 392.00 m 2 media: prąd, gaz numer ogłoszenia: 382/3369/ODS data dodania: 21-03-2018 data modyfikacji: 08-05-2019 jakość wypełnienia oferty: 100% KRN_rv_show("NOWYKRN_oferta_i_inwestycja_nad_szczegolami", 0); Szczegóły oferty Ekskluzywny dom szeregowy, segment środkowy usytuowany w Chorzowie w cichej dzielnicy Klimzowiec. Na powierzchni 392 metrów znajduje się przestronny salon z kominkiem oraz barem, widna kuchnia, jadalnia, 6 pokoi oraz 4 łazienki. Wszystkie pomieszczenia wykończone są wysokiej jakości materiałami. Dom z 2003 roku, w bardzo dobrym stanie. W budynku znajduje się garaż na 2 samochody. Dane techniczne: Stan prawny: własność Ogrzewanie: gazowe Cicha i spokojna okolica, w sąsiedztwie Parku Róż oraz bliskiej odległości od Parku Śląskiego. Dom świetnie skomunikowany z centrum Katowic. PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAM DO KONTAKTU I ZACHĘCAM DO OGLĄDANIA. POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH. WE SPEAK ENGLISH! !! KUPIMY TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ !! Jeśli planujesz sprze...

 • Szeregowiec
 • 392 m2
Oznacz
Mieszkanie według własnego pomysłu

Mieszkanie według własnego pomysłu

Chorzów
900 zł

Opis oferty: Mieszkanie przeznaczone jest do CAŁKOWITEGO remontu i docelowo będzie posiadało tyle pomieszczeń ile zechcesz. Remont następuje na zasadzie odpisu remontowego z czynszu. Długoterminowa umowa. Okres remontowy bez opłat. Mieszkanie w kamienicy "pro rodzinnej". Właścicielom zależy na młodych związkach. Dzieciach. Fajne i zamykane podworko wewnetrzne z trampoliną, piaskownicą i w lecie z basenem. W lecie na podworku posadzono truskawki w celach dziecięco-naukowych. Dzieciaki mają swoje drzewka sadzone przez ojca. W kamienicy mieszka obecnie 16 małych dzieci. Mieszkanie znajduje się na skrzyżowaniu ul.Pokoju i ul.3go Maja w Chorzowie, okolice Piasnik. Skrzyżowanie wyposażone jest w sygnalizację świetlna. Tramwaj linii 11 po drugiej stronie ulicy, linia 7 ok. 500m. Do Drogowej Trasy Średnicowej jest 3 ok. minuty. W budynku zlokalizowany jest sklep meblowy. W bezpośredniej okolicy (100m) usytuowane są następujące sieci handlowe: Kaufland, Bartex, FitnessCenter oraz plac zabaw dla dzieci firmy Kangurek. W obszarze ok.1.500m znajduje się wiele rożnych punktów usługowych, firm i sklepów. Tesco, Biedronka, Netto, E.Leclerc, Aldi, Lidl. Euro AGD, Rossmann. Apteki 24h i Pralnia. Ws...

 • Pokoje: 3
 • Piętro: -
 • 90 m2
Oznacz
Chorzów Batory. Mieszkanie dwupokojowe

Chorzów Batory. Mieszkanie dwupokojowe

Chorzów
129 000 zł

Opis oferty: Do sprzedaży mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 37,88 m2 LOKALIZCJA: Chorzów Batory, okolice ulicy Podmiejskiej. Piętro drugie w bloku dwupiętrowym, ocieplonym. Nad mieszkaniem znajduje się strych. Ogrzewanie elektryczne – opłaty 50zł/mc - mieszkanie ciepłe, słoneczne. Ciepła woda z piecyka gazowego. Czynsz 300 zł. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju - W POKOJACH na podłodze panele, ściany malowane.. - KUCHNIA z oknem, otwarta na salon. - W ŁAZIENCE kabina prysznicowa, umywalka, wc. Okna białe pcv Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 5,55 m2. Wejście do budynku zabezpieczone domofonem. Blok po generalnym remoncie, ocieplony, nowa klatka schodowa. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, blisko przystanki autobusowe, sklepy, szkoła, Bardzo dobry wyjazd na autostradę. NUMER OFERTY W BIURZE - MS 1578 ****Bliższe informacje**** tel. 600-985-685 600 - pokaż numer telefonu - tel. 728-847-848 728 - pokaż numer telefonu - Opiekun oferty Edyta Rudecka, licencja zawodowa Pośrednika nr 14254 Agencja Nieruchomości ABRA, firma z jedenastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Zapraszamy również na naszą stronę: https://www.facebook.com/abraka...

 • Pokoje: 2
 • Piętro: -
 • 38 m2
Oznacz
Chorzów Batory. Mieszkanie dwupokojowe

Chorzów Batory. Mieszkanie dwupokojowe

Chorzów
129 000 zł

Do sprzedaży mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 37,88 m2 LOKALIZCJA: Chorzów Batory, okolice ulicy Podmiejskiej. Piętro drugie w bloku dwupiętrowym, ocieplonym. Nad mieszkaniem znajduje się strych. Ogrzewanie elektryczne – opłaty 50zł/mc - mieszkanie ciepłe, słoneczne. Ciepła woda z piecyka gazowego. Czynsz 300 zł. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju - W POKOJACH na podłodze panele, ściany malowane.. - KUCHNIA z oknem, otwarta na salon. - W ŁAZIENCE kabina prysznicowa, umywalka, wc. Okna białe pcv Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 5,55 m2. Wejście do budynku zabezpieczone domofonem. Blok po generalnym remoncie, ocieplony, nowa klatka schodowa. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, blisko przystanki autobusowe, sklepy, szkoła, Bardzo dobry wyjazd na autostradę. NUMER OFERTY W BIURZE - MS 1578 ****Bliższe informacje**** tel. 600-985-685 tel. 728-847-848 Opiekun oferty Edyta Rudecka, licencja zawodowa Pośrednika nr 14254 Agencja Nieruchomości ABRA, firma z jedenastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Zapraszamy również na naszą stronę: https://www.facebook.com/abrakatowice Współpracujemy z instytucjami finansowymi - oferujemy bezpłatną...

 • Pokoje: 2
 • Piętro: -
 • 38 m2
Oznacz
Chorzów Batory. Mieszkanie trzypokojowe 34 m2

Chorzów Batory. Mieszkanie trzypokojowe 34 m2

Chorzów
99 000 zł

Opis oferty: Do sprzedaży mieszkanie trzypokojowe o powierzchni 34 m2 Po generalnym remoncie LOKALIZACJA: Chorzów Batory Parter w kamienicy trzypiętrowej Ogrzewanie elektryczne Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju - 3 niezależne pokoje, miejsce idealne również na garderobę. - Aneks kuchenny. - W łazience kabina prysznicowa, umywalka, wc – nowa armatura sanitarna, ogrzewanie podłogowe. - W przedpokoju miejsce na szafę. Mieszkanie po generalnym remoncie – wymienione wszystkie instalacje, nowe tynki, gładzie. Nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne antywłamaniowe Okna białe pcv Do mieszkanie przynależy piwnica. Czynsz 100 zł. Do mieszkania przynależy piwnica. NUMER OFERTY W BIURZE - MS 1588 ****Bliższe informacje**** tel. 600-985-685 600 - pokaż numer telefonu - tel. 728-847-848 728 - pokaż numer telefonu - Opiekun oferty Edyta Rudecka, licencja zawodowa Pośrednika nr 14254 Agencja Nieruchomości ABRA, firma z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Zapraszamy również na naszą stronę: https://www.facebook.com/abrakatowice Współpracujemy z instytucjami finansowymi - oferujemy bezpłatną pomoc przy uzyskaniu kredytu - pomożemy uzyskać kredyt hipotecz...

 • Pokoje: 3
 • Parter
 • 34 m2
Oznacz
Działka inwestycyjna na sprzedaż Chorzów - 3950000 zł, 29253 m2

Działka inwestycyjna na sprzedaż Chorzów - 3950000 zł, 29253 m2

Chorzów
3 950 000 zł

Działka inwestycyjna o powierzchni ok. 3 ha w dobrej lokalizacji. Do sprzedaży pohutniczy teren przemysłowy o powierzchni ok. 3 ha, położony w Chorzowie Batorym. Cena sprzedaży: 3.950.000 zł + 23 % vat - do negocjacji. W cenie nieruchomości, dodatkowo udział (7/9) w działce drogowej o pow. 0,2 ha 2 . Ukształtowanie terenu - płaskie. Dojazd do nieruchomości - z drogi publicznej. Media - w drodze. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę techniczno - produkcyjną. Nieruchomość dobrze skomunikowana. Blisko do DTŚ i autostrady A4. Doskonała oferta pod inwestycję! Nota prawna Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzony jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: (licencja nr: 1931) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Pokaż pełny opis

 • Inwestycyjna
 • 29 253 m2
Oznacz
Mieszkanie na sprzedaż Chorzów, Klimzowiec - 105 m2, 3 pokoje, 499000 zł

Mieszkanie na sprzedaż Chorzów, Klimzowiec - 105 m2, 3 pokoje, 499000 zł

Chorzów
499 000 zł

Mieszkanie w wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji - w sąsiedztwie Parku Śląskiego i Parku Róż. Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o pow.105 m 2 zajmujące parter domu dwurodzinnego wraz z udziałem (1/2) w pięknej działce o pow. 1000 m 2 . Do mieszkania przynależą piwnice, garaż i część poddasza. W skłąd mieszkania wchodzą: przestronny salon z kominkiem, kuchnia, sypialnia, pokój do pracy, łazienka z WC, przedpokój oraz pomieszczenie gospodarcze, które stanowi łącznik pomiędzy częścią mieszkalną a garażem. Okna PCV. Na podłogach parkiet, panele lub płytki. Klatka schodowa zadbana, z instalacją oświetleniową schodową. Dostępne media: woda, prąd, gaz. Kanalizacja miejska. Ogrzewanie i ciepła woda z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Posesja w całości ogrodzona, zagospodarowana, usytuowana w okolicy domów jedno i dwurodzinnych. W pobliżu pełna infrastruktura usługowo-handlowa: supermarkety, przedszkola, szkoły, placówki medyczne, obiekty sportowe oraz przystanki komunikacji miejskiej. Szybki dojazd do centrum Katowic i innych miast aglomeracji. Blisko do DTŚ. Nota prawna Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych o...

 • Pokoje: 3
 • Parter
 • 105 m2
Oznacz
Mieszkanie na sprzedaż Chorzów, Klimzowiec - 90 m2, 4 pokoje, 449000 zł

Mieszkanie na sprzedaż Chorzów, Klimzowiec - 90 m2, 4 pokoje, 449000 zł

Chorzów
449 000 zł

Lokal mieszkalny w wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji - w sąsiedztwie Parku Śląskiego i Parku Róż. Oferujemy do sprzedaży lokal mieszkalny o pow. 90 m 2 , zajmujący pierwsze piętro domu dwurodzinnego z udziałem (1/2) w pięknej działce o pow.1000 m 2 . Do mieszkania przynależą piwnice, dwa garaże i część poddasza. W skład mieszkania wchodzą 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i dwa przedpokoje. Okna drewniane. Na podłogach parkiet, panele lub płytki. Klatka schodowa zadbana, z instalacją oświetleniową schodową. Dostępne media: woda, prąd, gaz. Kanalizacja miejska. Ogrzewanie i ciepła woda z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Posesja w całości ogrodzona, zagospodarowana, usytuowana w okolicy domów jedno i dwurodzinnych. W pobliżu pełna infrastruktura usługowo-handlowa: supermarkety, przedszkola, szkoły, placówki medyczne, obiekty sportowe oraz przystanki komunikacji miejskiej. Szybki dojazd do centrum Katowic i innych miast aglomeracji. Blisko do DTŚ. Nota prawna Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Pośre...

 • Pokoje: 4
 • Piętro: 1
 • 90 m2
Oznacz
Po generalnym remoncie!

Po generalnym remoncie!

Chorzów
150 000 zł

Ekspozycja południowa! Zadzwoń: 733 028 111 Mieszkanie po generalnym remoncie. Remont obejmował: - nowe instalacje wod-kan oraz elektryczne - tynki i gładzie - remont łazienki - nowe podłogi - nowe okna Bardzo dobra lokalizacja, blisko sklepy, szkoły, uczelnie. Bardzo niski czynsz.  Klatka z domofonem, ładne klatki schodowe. W ofercie posiadamy inne mieszkania z Katowic i okolic. Zapytaj o bezpłatne przygotowanie oferty! Zapewniamy obsługę notarialną i pomagamy w uzyskaniu kredytu. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Licencja numer 21702 Numer oferty w biurze: 261911 Oferta opublikowana przez program Trimo

 • Pokoje: 2
 • Piętro: -
 • 43 m2
Oznacz
3 pokoje z pięknym widokiem! Chorzów Klimzowiec!

3 pokoje z pięknym widokiem! Chorzów Klimzowiec!

Chorzów
259 000 zł

Przedstawiam Państwu wyjątkową ofertę mieszkania położonego w atrakcyjnej dzielnicy Chorzowa - Klimzowiec. Jest to bardzo komfortowe miejsce do zamieszkania, ciche jednocześnie z szybkim dostępem do infrastruktury handlowo-usługowo-edukacyjnej. Mieszkanie o powierzchni 61,60 m2 znajduje się na 13 piętrze, skąd roztacza się piękny widok na panoramę miasta. Przestrzeń domu została zaprojektowana tak, aby zapewnić maximum komfortu użytkownikom. Powierzchnia została wykorzystana bardzo ekonomicznie, pomieszczenia są przestronne i wygodne. Wnętrze mieszkania dzięki południowo - wchodniej wystawie okien jest wyjątkowo doświetlone i jasne. W skład mieszkania wchodzi: * Salon * Kuchnia ( meble w zabudowie) * Przedpokój * Pokój * Sypialnia * Łazienka * WC Mieszkanie idealne dla osób, które cenią sobie wygodę i komfort! Mieszkanie niedrogie w utrzymaniu! Czynsz administracyjny ok. 550 zł. Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci miejskiej, okna PCV. Niewątpliwym atutem jest LOKALIZACJA! Mieszkanie znajduje się przy ul. Ryszki w Chorzowie. Osiedle jest świetnie skomunikowane z pozostałymi częściami miasta dzięki sieci linii autobusowych i tramwajowych. Osiedle położone w zielonej części miasta - n...

 • Pokoje: 3
 • Piętro: 13
 • 62 m2
Oznacz
Mieszkanie do generalnego remontu w Chorzowie Batorym. Bezczynszowe - pełna własność hipoteczna

Mieszkanie do generalnego remontu w Chorzowie Batorym. Bezczynszowe - pełna własność hipoteczna

Chorzów
70 000 zł

Do sprzedaży mieszkanie w Chorzowie Batorym o powierzchni 38,5m2 do generalnego remontu. Bezczynszowe - pełna własność hipoteczna. Dostępne media: zasilanie elektryczne 3 fazowe, woda, brak gazu. Wspólne podwórko - brama z domofonem. Mieszkanie znajduje się na II piętrze w kamienicy przy ulicy 16 lipca 44A. W pobliżu szkoła podstawowa Nr 32 i Nr 34. Idealne pod inwestycje lub na prowadzenie działalności.

 • Kawalerka
 • Piętro: -
 • 38 m2
Oznacz
Mieszkanie na sprzedaż 41,90 m², Karpacka, Chorzów

Mieszkanie na sprzedaż 41,90 m², Karpacka, Chorzów

Chorzów » ul. Karpacka
160 000 zł

Mieszkanie dwupokojowe (spółdzielcze własnościowe z księgą wieczystą) położone na osiedlu mieszkaniowym, w dzielnicy Chorzowa - Batory. Układ pomieszczeń wewnątrz mieszkania: przedpokój, łazienka (ciepła woda z piecyka gazowego), kuchnia, pokój dzienny, sypialnia(z wyjściem na balkon). Mieszkanie przeznaczone do remontu i aranżacji przez potencjalnego nabywcę. W niedalekiej okolicy placówki handlowo - usługowe (Lidl, Biedronka, Aldi, różnego rodzaju działalność usługowa); placówki oświatowe (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, Zespół Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące); ośrodek zdrowia; tereny rekreacyjne (Kompleks Sportowy HAJDUKI, rodzinne Ogródki Działkowe HUTNIK. Znakomite połączenie komunikacyjne, szybki dojazd do: DTŚ, autostrady A-4 oraz miast ościennych: Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice. Więcej wiadomości tel. 881-749-881.

 • Pokoje: 2
 • Piętro: 2
 • 42 m2
Oznacz
Mieszkanie Kozielska

Mieszkanie Kozielska

Chorzów » ul. Kozielska
170 000 zł

Do sprzedania nowe mieszkanie wyposażone w wysokim standardzie. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego i łazienki. Mieszkanie sprzedawane w pełni wyposażone. Idealne pod inwestycje. Garaż dodatkowo płatny 30 tys. zł. Zapraszam do oglądania

 • Pokoje: 2
 • Piętro: 2
 • 31 m2
Oznacz
Mieszkanie do wejścia w centrum. Z wyposażeniem!

Mieszkanie do wejścia w centrum. Z wyposażeniem!

Chorzów
189 000 zł

TYLKO W REALTON NIERUCHOMOŚCI Mieszkanie w Chorzowie, centrum, ul. Kazimierza Wielkiego. Składa się z salonu, sypialni, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal znajduje się na 3 piętrze 3-piętrowej kamienicy. Do mieszkania przynależą 2 piwnice oraz komóra Informacje dodatkowe: Powierzchnia całkowita: 65 m2 Ogrzewanie oraz woda: piec gazowy Forma własności: własnościowe z KW Stan techniczny: po remoncie Lokalizacja: Mieszkanie zlokalizowane w otoczeniu zieleni : Park Śląski Infrastruktura drogowa zapewnia szybki dojazd do miast ościennych samochodem, a bliskość głównych przystanków komunikacji miejskiej zapewnia idealne połączenia w każdym kierunku. - Do centrum Katowic 10min. Polecam i zachęcam do oglądania! Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytów hipotecznych! Kontakt do osoby prowadzącej: Aleksandra Hofman 531-601-588 Numer oferty w biurze: 5012/3369/OMS Oferta opublikowana przez program Trimo

 • Pokoje: 3
 • Piętro: 3
 • 65 m2
Oznacz
Chorzów II. Mieszkanie 4 pokoje 180 m2

Chorzów II. Mieszkanie 4 pokoje 180 m2

Chorzów
450 000 zł

!!! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !!! Do sprzedaży mieszkanie czteropokojowe o powierzchni 180 m2 Wysoki standard wykończenia i wyposażenia Idealne również na lokal użytkowy, kancelarię – posiada niezależne wejście. Lokalizacja: Chorzów II, ul. Katowicka Wysoki parter w kamienicy dwupiętrowej Miejsca postojowe tylko dla mieszkańców Ogrzewanie – kominek z płaszczem wodnym Możliwość instalacji ogrzewania gazowego. Mieszkanie składa się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek oraz przedpokoju - Salon z kominkiem, połączony z kuchnią Pozostałe 3 pokoje niezależne, na podłodze panel drewniany, w sypialni szafa zabudowana. - Kuchnia – meble na wymiar, zabudowa AGD (lodówka, zmywarka, piekarnik, płyta gazowa) - W jednej łazience wanna, wc, 2 umywalki, - w drugiej łazience prysznic, wc, umywalka - W przedpokoju szafa zabudowana. Wysokość pomieszczeń ok. 330 cm. Mieszkanie po generalnym remoncie 2 lata temu – wymienione wszystkie instalacje, nowe tynki, płyty karton.-gips., nowe podłogi. Nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne antywłamaniowe, wyposażone dodatkowo w rolety zewnętrzne antywłamaniowe. Okna białe pcv Mieszkanie bardzo zadbane, jasne, ciepłe Czynsz 450 zł zawiera wszystkie zaliczki Do mieszkania...

 • Pokoje: 4
 • Parter
 • 180 m2
Oznacz
Chorzów Centrum. Mieszkanie trzypokojowe

Chorzów Centrum. Mieszkanie trzypokojowe

Chorzów
235 000 zł

Do sprzedaży bardzo ładne mieszkanie trzypokojowe. Lokalizacja: Chorzów Centrum ul. Dąbrowskiego. Powierzchnia: 69,21 m2 Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w budynku pięciopiętrowym i składa się z: - trzech oddzielnych pokoi, na podłodze parkiet, na ścianach gładzie, z jednego pokoju wyjście na balkon; - oddzielnej kuchni z oknem, na podłodze glazura, na ścianach gładzie; - przedpokoju, w kształcie litery „L”, na podłodze glazura, na ścianach gładzie; - łazienki, na podłodze i ścianach gładzie, wanna, wc, umywalka; Do mieszkania przynależy piwnica, do dyspozycji mieszkańców strych, znajdujący się nad mieszkaniem. Parking wyłącznie dla mieszkańców. Ścisłe centrum miasta, pełna infrastruktura, idealny wyjazd na A4 i DTŚ, jednocześnie mieszkanie ciche. Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, ciepła woda z piecyka gazowego. Okna białe plastikowe. Wymieniona instalacja elektryczna, podłączona siła. Zapraszamy do oglądania!!! Numer oferty w biurze MS 1451 ****Bliższe informacje**** 728-847-848 600-985-685 Opiekun oferty Anna Natanek, licencja zawodowa Pośrednika nr 14254 Agencja Nieruchomości ABRA, firma z jedenastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Zapraszamy również...

 • Pokoje: 3
 • Piętro: -
 • 69 m2
Oznacz
Działka 223m Chorzów

Działka 223m Chorzów

Chorzów
60 000 zł

Oferujemy do sprzedaży nieruchomość gruntową o powierzchni 223 m2 położoną w Chorzowie w rejonie ul. Siemianowickiej, pomiędzy ul. Świerkowa a Harcerską. Pełna własność. Działka o kształcie trójkąta, z bezpośrednim dostępem do nowej drogi publicznej. Nieruchomość niezabudowana, z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej. ze względu na kształt i małą powierzchnię zabudowa domem jednorodzinnym jest niemożliwa. Bliskość Parku Śląskiego, z dala od ruchliwych ulic, cicha okolica, sąsiedztwo nowych wolnostojących domów jednorodzinnych o nowoczesnej architekturze. Jednocześnie dobrze skomunikowana, łatwy i szybki dojazd do DTŚ i A4 oraz sąsiednich miast Katowic, Siemianowic, Bytomia i Świętochłowic. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzowa nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej mieszanej : jednorodzinnej i wielomieszkaniowej. Cena : 60.000zł Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Domilex Nieruchomości609 848 721

 • 223 m2
Oznacz
Na sprzedaż działka budowlana- Chorzów- Centrum- ul. Wolności

Na sprzedaż działka budowlana- Chorzów- Centrum- ul. Wolności

Chorzów
290 000 zł

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 740 m2 w Chorzowie- Centrum (przy ulicy Wolności). Działka została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka jest w kształcie prostokąta, płaska, położona w sąsiedztwie niskiej zabudowy wielorodzinnej. Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja. Ponadto, niewątpliwym atutem działki jest jej lokalizacja, która zapewnia łatwy i szybki dostęp do rozwiniętej infrastruktury edukacyjnej, placówek zdrowia oraz sklepów. Szybki dojazd do DTŚ. Polecamy i zapraszamy do obejrzenia!! Uwaga pomagamy uzyskać kredyt ! Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Więcej informacji na: www.anel.pl Biuro ANEL 41-706 Ruda Śląska Ul. 1 Maja 57 teL: 502-052-885 tel: 32-243-40-08 www.anel.pl

 • Budowlana
 • 740 m2
Oznacz
Chorzów Maciejkowice. Meszkanie dwupokojowe

Chorzów Maciejkowice. Meszkanie dwupokojowe

Chorzów
95 000 zł

Opis oferty: Do sprzedaży ładne mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 36,6 m2 Po generalnym remoncie Lokalizacja: Chorzów, Maciejkowice, ul. Główna Piętro trzecie w bloku trzypiętrowym z lat 60-tych, z cegły. Centralne ogrzewanie – piec węglowy z rozprowadzoną instalacją i grzejnikami, możliwość podłączenia pieca gazowego. Ciepła woda – bojler elektryczny, również podłączony do pieca. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. - Kuchnia oddzielna, z oknem, umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD (piekarnik, płyta gazowa) - W pokojach na podłodze panele, na ścianach gładzie, w każdym pokoju szafa zabudowana, w salonie dodatkowo z podświetleniem. - W dużym pokoju miejsce na telewizor do zawieszenia, balkon francuski. - W łazience wanna, umywalka, wc, szafki wiszące, na podłodze i ścianach glazura. - W przedpokoju na podłodze glazura, na ścianach panele. Mieszkanie po generalnym remoncie, wymienione wszystkie instalacje, podłogi, na ścianach nowe tynki. Okna białe pcv. Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe. Do mieszkania przynależy piwnica. Wejście do budynku zabezpieczone domofonem. Czynsz ok. 250 zł zawiera zaliczki na media. NUMER OFERTY W BIURZE – MS 1521 ****Bliższ...

 • Pokoje: 2
 • Piętro: -
 • 37 m2
Oznacz
Nowe mieszkanie Chorzów Stary Chorzów, ul. 17 Sierpnia

Nowe mieszkanie Chorzów Stary Chorzów, ul. 17 Sierpnia

Chorzów » ul. Sierpnia
259 446 zł

Nowoczesne osiedle mieszkaniowe zlokalizowane w Chorzowie przy ulicy 17go Sierpnia. I ETAP inwestycji przewiduje budowę trzech podpiwniczonych budynków z 37 mieszkaniami. Dodatkowo pod każdym z budynków znajdować będą się cztery osobne garaże. Docelowo osiedle będzie się składać z 22 budynków wielorodzinnych. Z myślą o Państwa zróżnicowanych potrzebach w budynkach zostały zaprojektowane 262 mieszkania o metrażu od 48 m2 do 113 m2. Część mieszkań to mieszkania dwupoziomowe. Komfort i wygoda mieszkańców osiedla to nasz priorytet, dlatego standard deweloperski w jakim przekazujemy mieszkania pozwolą na aranżację przestrzeni według własnych potrzeb. Duże balkony oraz ogródki przypisane do niektórych mieszkań na parterze umożliwią codzienne obcowanie z przyrodą. Atutem powstającego osiedla jest jego położenie - w pobliżu Parku Śląskiego ( ok. 2 km ) kilka minut jazdy samochodem, co pozwoli na rodzinne spacery, dobry dojazd do Siemianowic, Chorzowa i Katowic. Jednocześnie osiedle znajduje się w niewielkiej odległości od punktów handlowo - usługowych, placówek medycznych oraz placówek edukacyjnych.

 • Pokoje: 3
 • Parter
 • 65 m2
Oznacz
Działka inwestycyjna na sprzedaż Chorzów - 1700000 zł, 6000 m2

Działka inwestycyjna na sprzedaż Chorzów - 1700000 zł, 6000 m2

Chorzów
1 700 000 zł

Oferta sprzedaży terenu o pow. 6000 m2 wraz z halami o łącznej pow. 2200 m2 Na terenie znajdują się obiekty magazynowe : - hala z rampa o powierzchni 320 m2 z wydzielona pow. socjalna - hala 200 m2 - hala 800 m2 - budynek biurowo socjalny o pow. 250 m2 Powierzchnia magazynowa znajduje się na terenie z przeznaczeniem przemysłowym o łącznej pow. 6000 m2 Oferta pod firmę . Cena za całość 1 700 000 zł Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje pośrednik Ciastek Ines. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Jeśli oferta nie spełnia Twoich wymagań i oczekiwań zadzwoń, przygotuję dla Ciebie inną ofertę. UP HOME ESTATE & FINANCE tel. 786128585 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Ines Ciastek (licencja nr: 24512) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Pokaż pełny opis

 • 6 000 m2
Oznacz
Kamienica w Centrum Chorzowa

Kamienica w Centrum Chorzowa

Chorzów
2 100 000 zł

TYLKO W NASZYM BIURZE!!! ZAPRASZAMY SERDECZNIE!! OFERTA GODNA POLECENIA. Szanowni Państwo proponujemy do sprzedaży kamienicę w ścisłym w centrum Chorzowa przy ulicy Sobieskiego. Zadzwoń już dziś i umów się na spotkanie, zapraszamy serdecznie :-) Opis kamienicy: . kamienica 3 piętrowa z użytecznym poddaszem (2 mieszkania na strychu) . powierzchnia użytkowa 1575m2 + dodatkowe pomieszczenie gospodarcze + garaż w bryle budynku oraz wolnostojący + piwnice . 25 mieszkań częściowo wynajętych z możliwością zrobienia ok 60 mieszkań . balkony . dwa wejścia . monitoring (8 kamer) . częściowo nowa elektryka . nowa instalacja wod.-kan. . częściowo nowe okna plastikowe . gaz w budynku . instalacja elektryczna w piwnicy . liczniki elektryczne na zewnątrz . jeden licznik wody na cały obiekt . ogrzewanie na węgiel z możliwością zrobienia ogrzewania gazowego . szambo 3 komorowe . dach wyremontowany w 2008r (w całości nowe pokrycie dachowe oraz wymieniona część legarów) . nowe rynny · domofon . obiekt nie jest objęty pieczą konserwatora zabytków . obiekt . podatek roczny od nieruchomości - 1900zł Dostępne media: · ogrzewanie węglowe · elektryka · kanalizacja własna (szambo) Okolica: . spokojne sąsied...

 • Kamienica
 • 1 575 m2
Oznacz
Działka Inwestycyjna Centrum Chorzowa pod Galerię Handlowa z

Działka Inwestycyjna Centrum Chorzowa pod Galerię Handlowa z

Chorzów » Centrum
4 500 000 zł

Opis oferty: Sprzedam nieruchomość - budynek wraz z działką położoną przy ul. Katowickiej 111 w Chorzowie . Działka o powierzchni 0,8028 ha. Nieruchomość posiada ustanowione użytkowanie wieczyste . Posiadam pozwolenie na budowę wraz z projektem GALERII HANDLOWEJ. Obiekt posiada szerokie spektrum zagospodarowania, w zależności od potrzeb Inwestora. Obecnie nieruchomość składa się z: 1, Budynku hali magazynowej o powierzchni użytkowej 10,435 m2 . 2. Portierni o powierzchni 9,60 m2 3. Wózkowni o powierzchni 51,70 m2. 4. Budynku garażowo -magazynowego o powierzchni 162,40 m2. Po przebudowie planowane jest: powierzchnia galerii handlowej - 2,243 m2 , biura - 1,694 m2 , parking na 96 miejsc . Nieruchomość jest położona w atrakcyjnym miejscu Chorzowa.

 • 8 000 m2
Oznacz
Mieszkanie na sprzedaż 100,00 m², Floriańska, Chorzów Centrum

Mieszkanie na sprzedaż 100,00 m², Floriańska, Chorzów Centrum

Chorzów » Centrum » ul. Floriańska
250 000 zł

Mieszkanie, sprzedaż,Chorzów centrum. SPRZEDAŻ W FORMIE LICYTACJI W DNIU 15.04.2019 O GODZ.14 . Zapraszamy na dni otwarte 10.04.2019 w godz. 10-14, REGULAMIN ORAZ SZCZEGÓŁY AUKCJI na stronie dil24.eu MIESZKANIE POD INWESTYCJĘ !! OBECNIE WYNAJĘTE NA BARDZO DOBRYCH WARUNKACH !! Mieszkanie na sprzedaż o pow.ok. 100 m2 zlokalizowane na 11 piętrze, XI piętrowego bloku w Centrum Chorzowa. Nieruchomość składa się z 4 pokoi, widnej kuchni, przedpokoju oraz łazienki i osobnego WC. Dodatkowo w mieszkaniu jest pomieszczenie które można zagospodarować na garderobę z dwoma oknami. ATUTY: * okna PCV * ogrzewanie miejskie * przy budynku dostępne miejsca parkingowe * budynek po termomodernizacji w bardzo dobrym stanie. Na dole budynku domofon. * W niedalekiej odległości od budynku znajdują się sklepy, szkoła, przedszkole, parking, przystanek autobusowy, restauracja, przychodnia, plac zabaw,5 minut na nogach od głównej ulicy Wolności w Chorzowie * szybki dojazd do ścisłego centrum miasta oraz do miast ościennych. Blisko do DTŚ. Serdecznie zapraszam do oglądania. Więcej ofert na stronie www.wgn-silesia.pl Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Agent prowadz...

 • Pokoje: 4
 • Piętro: 11
 • 100 m2
Oznacz

Podaj swój e-mail by dostawać bezpłatne powiadomienia: