Nieruchomości na sprzedaż Ośno Lubuskie

Znalezionych ofert: 23

Działka na sprzedaż 420,00 m², Ośno Lubuskie

Działka na sprzedaż 420,00 m², Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie
19 300 zł

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 261/77 o pow. 0,0420 ha, położona przy ul. Spokojnej w Ośnie Lubuskim, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1U/00021737/5, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Ww. nieruchomość nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania. W celu zapewnienia dostępu do drogi, możliwość udziału w przetargu ograniczono do osób będących właścicielami (lub współwłaścicielami) nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 261/46, 261/78 oraz dz. nr 271, 261/47 i 261/67. Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim: Termin- 29.08.2019 godz. 10:50 Nr działki- 261/77 Powierzchnia-0,0420 ha Cena wywoławcza-19 300,00 zł Wadium- 1900,00 zł Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesie...

 • Budowlana
 • 420 m2
Oznacz
Działka na sprzedaż 413,00 m², Ośno Lubuskie

Działka na sprzedaż 413,00 m², Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie
19 000 zł

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 261/76 o pow. 0,0413 ha, położona przy ul. Spokojnej w Ośnie Lubuskim, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1U/00021737/5, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Ww. nieruchomość nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania. W celu zapewnienia dostępu do drogi, możliwość udziału w przetargu ograniczono do osób będących właścicielami (lub współwłaścicielami) nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 261/79 i dz. nr. 261/45. Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim: Termin- 29.08.2019 godz. 10:40 Nr działki- 261/76 Powierzchnia- 0,0413 ha Cena wywoławcza-19 000,00 zł Wadium- 1900,00 zł Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium,...

 • Budowlana
 • 413 m2
Oznacz
Działka na sprzedaż 1 509,00 m², Ośno Lubuskie

Działka na sprzedaż 1 509,00 m², Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie
50 000 zł

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej Ośnie Lubuskim z obniżoną ceną wywoławczą Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 770/3 o pow. 0,1509 ha, położona w Ośnie Lubuskim przy ul. Rzepińskiej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1U/00020878/8, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym, przeprowadzono dnia 27.06.2019 r. Cena wywoławcza nieruchomości została obniżona o 25 500 zł ( ok. – 33%). Ww. nieruchomość nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania. W celu zapewnienia dostępu do drogi, możliwość udziału w przetargu ograniczono do osób będących właścicielami (lub współwłaścicielami) nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 772 i dz. 774/11. Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Oś...

 • Budowlana
 • 1 509 m2
Oznacz
Działka na sprzedaż 12 565,00 m², Ośno Lubuskie

Działka na sprzedaż 12 565,00 m², Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie
325 000 zł

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 972 o pow. 1,2565 ha, położona przy ul. Towarowej w Ośnie Lubuskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze objętym symbolem i zapisem: 3MN – teren działalności produkcyjnej, teren składowania i magazynowania, teren usług produkcyjnych. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr GW1U/00011736/5, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Ww. nieruchomość obecnie nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania. Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim: Termin- 27.06.2019 r. godz. 10:40 Nr działki- 972 Powierzchnia- 1,1265 ha Cena wywoławcza- 325 000,00 zł + VAT Wadium- 32 500,00 zł Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto BS Ośno Lubuskie 42 8369 0008 0000 0589 2000 0010 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 21.06.2019 r. wymagan...

 • Budowlana
 • 12 565 m2
Oznacz
Działka budowlana na sprzedaż Ośno Lubuskie - 19300 zł, 420 m2

Działka budowlana na sprzedaż Ośno Lubuskie - 19300 zł, 420 m2

Ośno Lubuskie
19 300 zł

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 261/77 o pow. 0,0420 ha, położona przy ul. Spokojnej w Ośnie Lubuskim, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1U/00021737/5, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Ww. nieruchomość nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania. W celu zapewnienia dostępu do drogi, możliwość udziału w przetargu ograniczono do osób będących właścicielami (lub współwłaścicielami) nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 261/46, 261/78 oraz dz. nr 271, 261/47 i 261/67. Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim: Termin- 29.08.2019 godz. 10:50 Nr działki- 261/77 Powierzchnia-0,0420 ha Cena wywoławcza-19 300,00 zł Wadium- 1900,00 zł Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesie...

 • 420 m2
Oznacz
Działka budowlana na sprzedaż Ośno Lubuskie - 19000 zł, 413 m2

Działka budowlana na sprzedaż Ośno Lubuskie - 19000 zł, 413 m2

Ośno Lubuskie
19 000 zł

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 261/76 o pow. 0,0413 ha, położona przy ul. Spokojnej w Ośnie Lubuskim, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1U/00021737/5, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Ww. nieruchomość nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania. W celu zapewnienia dostępu do drogi, możliwość udziału w przetargu ograniczono do osób będących właścicielami (lub współwłaścicielami) nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 261/79 i dz. nr. 261/45. Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim: Termin- 29.08.2019 godz. 10:40 Nr działki- 261/76 Powierzchnia- 0,0413 ha Cena wywoławcza-19 000,00 zł Wadium- 1900,00 zł Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium,...

 • 413 m2
Oznacz
Działka budowlana na sprzedaż Ośno Lubuskie - 50000 zł, 1509 m2

Działka budowlana na sprzedaż Ośno Lubuskie - 50000 zł, 1509 m2

Ośno Lubuskie
50 000 zł

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej Ośnie Lubuskim z obniżoną ceną wywoławczą Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 770/3 o pow. 0,1509 ha, położona w Ośnie Lubuskim przy ul. Rzepińskiej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1U/00020878/8, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym, przeprowadzono dnia 27.06.2019 r. Cena wywoławcza nieruchomości została obniżona o 25 500 zł ( ok. - 33%). Ww. nieruchomość nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania. W celu zapewnienia dostępu do drogi, możliwość udziału w przetargu ograniczono do osób będących właścicielami (lub współwłaścicielami) nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 772 i dz. 774/11. Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Oś...

 • 1 509 m2
Oznacz
Dom Gronów

Dom Gronów

Ośno Lubuskie
499 000 zł

Przedmiotem oferty jest dom w malowniczej miejscowości Gronów oddalonej 5 km od Ośna Lubuskiego gdzie znajdują się sklepy, liczne punkty usługowe oraz SPA. Gronów to miejscowość otoczona lasami i jeziorami. Na 4600m2 posesji znajduje się budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Dom o powierzchni użytkowej 200m2 posiada 6 pokoi, 2 kuchnie i 2 łazienki dodatkowo strych i piwnica. Całość zadbana i regularnie remontowana. Nowy dach. (...) Pokaż więcej Przedmiotem oferty jest dom w malowniczej miejscowości Gronów oddalonej 5 km od Ośna Lubuskiego gdzie znajdują się sklepy, liczne punkty usługowe oraz SPA. Gronów to miejscowość otoczona lasami i jeziorami. Na 4600m2 posesji znajduje się budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Dom o powierzchni użytkowej 200m2 posiada 6 pokoi, 2 kuchnie i 2 łazienki dodatkowo strych i piwnica. Całość zadbana i regularnie remontowana. Nowy dach. Wszystkie okna PCV, wyposażone w rolety zewnętrzne. Budynek ocieplony styropianem. Do odrestaurowania zostały jedynie 2 pokoje. Ponadto w domu zachowano oryginalne drewniane schody i balustrady oddające klimat minionej epoki. Media: woda ujęcie gminne, kanalizacja- szambo, prąd, o...

 • Wolnostojący
 • 200 m2
Oznacz
Ośno Lubuskie, Powiat słubicki, wolnostojący do sprzedania

Ośno Lubuskie, Powiat słubicki, wolnostojący do sprzedania

Ośno Lubuskie
690 000 zł

Przedmiotem oferty jest elegancki i przestronny, wolnostojący dom o pow. użytkowej ok 175 m2 z dużym garażem w przyziemiu budynku. Parter domu - cześć dzienna stanowi gabinet, kuchnia otwarta na obszerny salon z kominkiem, wydzieloną strefom wypoczynkową, jadalnią oraz wyjściem na taras i ogród. Na pietrze domu znajduje się łazienka i dwie sypialnie z balkonami, dodatkowo strych o pow. ok 30m2. W przyziemu garaż, łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze i techniczne z piecem. Wszystkie meble drewniane robione na wymiar pozostają cenie. W kuchni granitowe blaty. Drzwi wejściowe z lustrem weneckim. Budynek solidnie wykonany z wysokiej jakości materiałów budowlanych. Podłogi i schody drewniane, poręcze, balustrady i ogrodzenie kute. Balkony i tarasy wyłożone piaskowcem karpackim lub klinkierem, podjazd i chodniki ogrodowe z kostki brukowej. Dachówka cementowa, ocieplenie wełną mineralną wewnątrz ścian zewnętrznych. Okna PCV z roletami zewnętrznymi. Instalacja alarmowa. Dom posadowiony na 1020 m2 pięknie zagospodarowanej działce z licznymi nasiedzeniami i ścieżkami. Ogród nawadniany automatycznie. Powyższa oferta ma charakter informacyjny oraz stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie...

 • Wolnostojący
 • 175 m2
Oznacz
Dom

Dom

Ośno Lubuskie » ul. Gronowska
690 000 zł

Przedmiotem oferty jest elegancki i przestronny, wolnostojący dom o pow. użytkowej ok 175 m2 z dużym garażem w przyziemiu budynku. Parter domu - cześć dzienna stanowi gabinet, kuchnia otwarta na obszerny salon z kominkiem, wydzieloną strefom wypoczynkową, jadalnią oraz wyjściem na taras i ogród. Na pietrze domu znajduje się łazienka i dwie sypialnie z balkonami, dodatkowo strych o pow. ok 30m2. (...) Pokaż więcej Przedmiotem oferty jest elegancki i przestronny, wolnostojący dom o pow. użytkowej ok 175 m2 z dużym garażem w przyziemiu budynku. Parter domu - cześć dzienna stanowi gabinet, kuchnia otwarta na obszerny salon z kominkiem, wydzieloną strefom wypoczynkową, jadalnią oraz wyjściem na taras i ogród. Na pietrze domu znajduje się łazienka i dwie sypialnie z balkonami, dodatkowo strych o pow. ok 30m2. W przyziemu garaż, łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze i techniczne z piecem. Wszystkie meble drewniane robione na wymiar pozostają cenie. W kuchni granitowe blaty. Drzwi wejściowe z lustrem weneckim. Budynek solidnie wykonany z wysokiej jakości materiałów budowlanych. Podłogi i schody drewniane, poręcze, balustrady i ogrodzenie kute. Balkony i tarasy wyłożone piaskowcem ka...

 • Wolnostojący
 • 175 m2
Oznacz
Dom Piaskowa

Dom Piaskowa

Ośno Lubuskie » ul. Piaskowa
2 000 zł

Wynajmę dom w Ośnie Lubuskim o powierzchni 120m2. Dom położony jest w spokojnej okolicy niedaleko jeziora w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Na parterze znajdują się trzy sypialnie, łazienka, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze umiejscowiona jest druga łazienka, dodatkowy pokój oraz salon. Dom w bardzo dobrym stanie technicznym, umeblowany, gotowy do zamieszkania. Ogrzewanie gazowe. Do czynszu należy doliczyć opłaty za media według zużycia. Kaucja zwrotna 2000 zł. (...) Pokaż więcej Wynajmę dom w Ośnie Lubuskim o powierzchni 120m2. Dom położony jest w spokojnej okolicy niedaleko jeziora w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Na parterze znajdują się trzy sypialnie, łazienka, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze umiejscowiona jest druga łazienka, dodatkowy pokój oraz salon. Dom w bardzo dobrym stanie technicznym, umeblowany, gotowy do zamieszkania. Ogrzewanie gazowe. Do czynszu należy doliczyć opłaty za media według zużycia. Kaucja zwrotna 2000 zł. Oferta skierowana do osób niepalących.

 • Wolnostojący
 • 120 m2
Oznacz
Dom Trześniów

Dom Trześniów

Ośno Lubuskie
325 000 zł

OFERTA BEZPOŚREDNIA! PROWIZJĘ POKRYWA SPRZEDAJĄCY! DOM W SPOKOJNEJ I ZIELONEJ OKOLICY W MIEJSCOWOŚCI TRZEŚNIÓW W GMINIE OŚNO LUBUSKIE Jeśli szukasz oferty wykrojonej na miarę Twojego portfela, a jednocześnie chcesz spokoju i wytchnienia od miejskiego zgiełku, to propozycja właśnie dla Ciebie! Dom jest wolnostojący, jednopiętrowy i został wybudowany w 1996 roku. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 171,8 m2. Działka ma powierzchnię 2.611 m2. (...) Pokaż więcej OFERTA BEZPOŚREDNIA! PROWIZJĘ POKRYWA SPRZEDAJĄCY! DOM W SPOKOJNEJ I ZIELONEJ OKOLICY W MIEJSCOWOŚCI TRZEŚNIÓW W GMINIE OŚNO LUBUSKIE Jeśli szukasz oferty wykrojonej na miarę Twojego portfela, a jednocześnie chcesz spokoju i wytchnienia od miejskiego zgiełku, to propozycja właśnie dla Ciebie! Dom jest wolnostojący, jednopiętrowy i został wybudowany w 1996 roku. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 171,8 m2. Działka ma powierzchnię 2.611 m2. Na działce znajdują się również dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 20 m2 i 30m2, drewutnia oraz wiata na samochód. Dom jest w dobrym stanie technicznym i został zbudowany z cegły. Ocieplenie budynku styropianem od zewnątrz. Dach został pokryty blachą dachówkową. Okna w budynku są drew...

 • Wolnostojący
 • 172 m2
Oznacz
Dom, Ośno Lubuskie

Dom, Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie
161 000 zł

KRN_rv_show("NOWYKRN_oferta_pod_galeria", 0); Dane szczegółowe lokalizacja: Lubuskie, Ośno Lubuskie typ obiektu: dom na sprzedaż cena: 161 000 zł powierzchnia: 100.00 m 2 numer ogłoszenia: CIN-DS-2438 data dodania: 13-06-2019 data modyfikacji: 13-06-2019 jakość wypełnienia oferty: 100% KRN_rv_show("NOWYKRN_oferta_i_inwestycja_nad_szczegolami", 0); Szczegóły oferty Sprzedam dom w okolicy Ośna Lubuskiego. Dom położony w bardzo bliskiej odległości od jeziora Całość budynku jest podpiwniczona. W piwnicy znajdują się 4 pomieszczenia.Na parterze znajduje się łazienka, kuchnia, 3 pokoje i weranda. Na piętrze znajduję się kuchnia i 2 pokoiki. dom do małej adaptacji i lekkiego remontu.W domu zamieszkuje lokator z wyrokiem eksmisyjnym.Bardzo atrakcyjna cena.polecamy.OKAZJA !!!!!SUPER CENA I LOKALIZACJA !!!!! BARDZO DOBRE POŁOŻENIE I KOMUNIKACJA !!!Blisko granicy pl.. "Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego" -ZAPRASZAMY- POLECAM I ZAPRASZAM DO OGLĘDZIN !!! Domek do sprzedaży z dzikimi lokatorami.. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dariusz Przygrodzki (licencja nr: 18374) Oferta wysłana z...

 • 100 m2
Oznacz
SPRZEDAŻ DZIAŁEK

SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Ośno Lubuskie
28 200 zł

Opis oferty: Witam, Mam do sprzedania pięknie usytuowane 3 działki budowlane ; w miejscowości Smogóry powiat Słubicki, gmina Ośno Lubuskie • Powierzchnia 0,14 ha za cenę 28 200,00 zł • Powierzchnia 0,16 ha za cenę 32 200,00 zł • Powierzchnia 0,17 ha za cenę 34 200,00 zł Cena z możliwością negocjacji. Na Działki wydane są warunki zabudowy, znajdują się one w obszarze zabudowanym, bezpośrednio przy drodze dojazdowej. Telefon kontaktowy : 500 - pokaż numer telefonu - lub 505 - pokaż numer telefonu -

 • 1 400 m2
Oznacz
Działka, 2 684 m², Ośno Lubuskie

Działka, 2 684 m², Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie
209 000 zł

ATRAKCYJNA DZIAŁKA 0,27 HA NIEDALEKO JEZIORA. Przedmiotem oferty jest atrakcyjny grunt o powierzchni 2684 m2 zlokalizowany w atrakcyjnej części Ośna Lubuskiego. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Istnieje możliwość uzyskania warunków zabudowy. Działka w kształcie trapezu, teren płaski, w niewielkiej części zróżnicowany. Media: prąd,woda,kanalizacja,gaz przy działce. Ok. 400 m od jeziora, hotelu spa. W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna. ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KREDYTU Z SZEROKIEJ OFERTY PONAD 25 BANKÓW

 • Budowlana
 • 2 684 m2
Oznacz
Nieruchomość rekreacyjno-agroturystyczna -dom,staw

Nieruchomość rekreacyjno-agroturystyczna -dom,staw

Ośno Lubuskie
390 000 zł

OFERTA BEZPROWIZYJNA Polecam na sprzedaż pięknie położoną działkę inwestycyjno-turystyczną o pow. 15150mkw znajdującą się w Ośnie Lubuskim w województwie Lubuskim. Część działki zajmuje zarybiony staw z pomostem - ok. 0,8 ha. Na działce znajduje się drewniany, całoroczny dom o pow. 50mkw - składający się z salonu, 2 pokoi, kuchni i łazienki. Dom ogrzewany jest kozą firmy Jotul. Na działce mieści się również domek do grilla oraz murowana wędzarnia. Na rzeczce Ośniance (która częściowo przepływa przez działkę) wybudowana została elektrownia wodna ( moc znamionowa 13kWh, średnioroczna znamionowa produkcja mocy to - 7kWh) W okolicy działki znajdują się lasy, do jeziora jest 600m . Do działki prowadzi droga gruntowa. Nieruchomość może pełnić funkcję agroturystyczną, inwestycyjną, rekreacyjną. Gendera Biuro Gendera Teledom 694481053, Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art.66 A par.1 Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mogą ulec zmianie.

 • 15 150 m2
Oznacz
Działka Ośno lubuskie

Działka Ośno lubuskie

Ośno Lubuskie
150 000 zł

Opis oferty: Przedmiotem oferty jest działka rolna o pow. 58 000 m2 zlokalizowana w Ośnie Lubuskim, oddalonym o około 56 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Proponowany grunt jest gruntem rolnym obecnie nie posiadającym wydanych warunków na zabudowę. Niewątpliwym atutem nieruchomości jest jej lokalizacja w malowniczej i bogatej historycznie oraz kulturowo miejscowości z licznymi zabytkowymi budynkami oraz sąsiadującym w niedalekiej odległości jeziorem, które stanowi niewątpliwy atut rekreacyjny w okresie letnim. Działka sąsiaduje bezpośrednio ze ścianą lasu. W sąsiedztwie położone są również działki rolne. Lokalizacja zapewnia cisze i spokój. ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ NIERUCHOMOŚCI BEZPŁATNIE PORÓWNAMY KREDYTY HIPOTECZNE 25 BANKÓW !!! nr licencji pośrednika odpowiedzialnego: 12630 Zapraszamy na prezentację nieruchomosci Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej DRWIEGANIERUCHOMOSCI.PL Biuro Nieruchomości DRWIĘGA - TWÓJ WYMARZONY DOM W ZASIĘGU RĘKI... Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

 • Rolna
 • 58 000 m2
Oznacz
Mieszkanie Ośno Lubuskie

Mieszkanie Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie
180 000 zł

Do sprzedaży pół domu dwurodzinnego z ogrodem i garażem w ładnie i centralnie położonej części miasta. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze nieruchomości. Do nieruchomości należy też poł strychu, piwnicy, oraz pomieszczenia gospodarcze na podwórku. Powierzchnia mieszkania: 64 m2 Dom znajduje się w bardzo ładnej lokalizacji, przy ulicy o uroczej zabudowie przedwojennej, otoczony zielenią, w odległości 700 m od jeziora Reczynek. (...) Pokaż więcej Do sprzedaży pół domu dwurodzinnego z ogrodem i garażem w ładnie i centralnie położonej części miasta. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze nieruchomości. Do nieruchomości należy też poł strychu, piwnicy, oraz pomieszczenia gospodarcze na podwórku. Powierzchnia mieszkania: 64 m2 Dom znajduje się w bardzo ładnej lokalizacji, przy ulicy o uroczej zabudowie przedwojennej, otoczony zielenią, w odległości 700 m od jeziora Reczynek. Okolica jest cicha, lecz w bezpośredniej bliskości do szkoły i centrum miasta. Kontakt:   lub  

 • Pokoje: 3
 • Piętro: 1
 • 64 m2
Oznacz
Na sprzedaż dom 113.30m2, Kiełczów

Na sprzedaż dom 113.30m2, Kiełczów

Ośno Lubuskie
715 000 zł

Opis oferty: Sprzedam dom w Ośnie Lubuskim. Wybudowany w 2009 roku, budowa rozpoczęta w 2007 roku. Pełna dokumentacja budowy, wraz ze zdjęciami poszczególnych etapów. Dom położony w pięknym miasteczku, nazywanym "perłą Ziemi Lubuskiej". Z okien domu widok na staw i las -150 m. Dom ma powierzchnię 140 m2 (parterówka w pełni wykończona) + możliwość adaptacji wysokiego poddasza (50 m2). Parter składa się z następujących pomieszczeń: -wiatrołap 4 m2; - hall 11 m2 -Kuchnia 12 m2 połączona z salonem 33 m2 z wyjściem na duży, zadaszony taras 25 m2 -spiżarka przy dużym hallu 2 m2 - 3 pokoje 12 m2 każdy - Łazienka 6 m2 - garderoba 4 m2 - pom. gosp. 1,5 m2 (kocioł gazowy) - suszarnia z pralnią 8 m2 - w drugiej części domu duży pokój 20 m2 oraz łazienka 6 m2. Posiada on niezależne wejście przez mały taras, stąd możliwość wydzielenie odrębnego mieszkania z łazienką. - osobny garaż dwustanowiskowy Dom zbudowany z cegły ceramicznej Porotherm, docieplony styropianem 20 cm, oraz wełną 20 cm. Pokrycie dachu to dachówka ceramiczna Roben. Ogrzewanie gazowe - kocioł kondensacyjny Valiant wraz z zasobnikiem ciepłej wody. Dodatkowo ogrzewanie kominkowe wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza DGP do ws...

 • 180 m2
Oznacz
SPRZEDAM DZIAŁKE BUDOWLANĄ

SPRZEDAM DZIAŁKE BUDOWLANĄ

Ośno Lubuskie
28 200 zł

Opis oferty: Witam, Mam do sprzedania pięknie usytuowane 3 działki budowlane ; w miejscowości Smogóry powiat Słubicki, gmina Ośno Lubuskie • Powierzchnia 0,14 ha za cenę 28 200,00 zł • Powierzchnia 0,16 ha za cenę 32 200,00 zł • Powierzchnia 0,17 ha za cenę 34 200,00 zł Cena z możliwością negocjacji. Na Działki wydane są warunki zabudowy, znajdują się one w obszarze zabudowanym, bezpośrednio przy drodze dojazdowej. Telefon kontaktowy : 500257065 500 - pokaż numer telefonu - lub 505042359 505 - pokaż numer telefonu -

 • 1 400 m2
Oznacz
Działki budowlane Świniary, Ośno Lubuskie

Działki budowlane Świniary, Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie
29 zł

Opis oferty: Sprzedaż pojedynczych działek położonych w kompleksie 21 innych o powierzchni od 1.118 do 1.876 m. Niezabudowane, położone w Świniarach, gmina Ośno lubuskie, powiat słubicki, województwo lubuskie. Wydane warunki zabudowy Wydano promesę na prąd i wodę Wodociąg, rozprowadzony w drodze przy granicy działek (wydane wszystkie zgody, planowany w najbliższym czasie) Prąd - transformator - w granicy kompleksu działek Okolice użytkowane rolniczo z piękną przyrodą. bezpośrednio do działek przylega zabytkowy park ze starodrzewiem. ok 800m do jeziora Grzybno ok 500m do lasu 5 km do Ośna Lubuskiego 15 km do Rzepina 19 km do autostrady A2 24 km do Frankfurtu Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 • 1 200 m2
Oznacz
Działka z Wz - bud. mieszkaniowe wielorodzinne

Działka z Wz - bud. mieszkaniowe wielorodzinne

Ośno Lubuskie
180 000 zł

Opis Działka zlokalizowana w śródmiejskiej części Ośna Lubuskiego, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Gruntowy składnik nieruchomości posiada kształt wielokąta i posiada powierzchnię 434 m2. Dostęp do nieruchomości umożliwia droga asfaltowa z chodnikami. Do nieruchomości doprowadzono sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną (obecnie odłączoną). Możliwość przyłączenia sieci gazowej Na nieruchomość zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejących budynków i budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KREDYTU Z SZEROKIEJ OFERTY PONAD 25 BANKÓW Kontakt Dorota Głożynska Telefon : Pokaz wiecej...

 • Budowlana
 • 434 m2
Oznacz
Dom, 369,40 m², Ośno Lubuskie

Dom, 369,40 m², Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie » ul. Rynek
180 000 zł

Opis Nieruchomość usytuowana w centralnej części Ośna Lubuskiego woj. Lubuskie. Gruntowy składnik nieruchomości posiada kształt wielokąta i posiada powierzchnię 434 m2. Dostęp do nieruchomości umożliwia droga asfaltowa z chodnikami. Do nieruchomości doprowadzono sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną (obecnie odłączoną). Możliwość przyłączenia sieci gazowej. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Nieruchomość nie posiada ogrodzenia (na prawie pełnym obwodzie zewnętrznych granic nieruchomości znajdują się obiekty budowlane). Dostęp do powierzchni wewnętrznej działki umożliwia drewniana brama. BUDYNEK MIESZKALNY jest w stanie do generalnego remontu. Przylega bezpośrednio do budynków gospodarczych. Stanowi obiekt parterowy z poddaszem oraz częściowym podpiwniczeniu. Fundamenty budynku z kamienia, ściany piwnic z kamienia i cegły, ściany części naziemnej w części o drewnianej konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem murem ceglanym, w części murowane z cegły ceramicznej. Strop o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachowa z drewna pokryta dachówką karpiówką. Powierzchnia użytkowa: 160,8 m2 BUDYNKI GOSPODARCZE są obiekta...

 • Wolnostojący
 • 369 m2
Oznacz

Podaj swój e-mail by dostawać bezpłatne powiadomienia: