Mieszkania » Śląskie » Katowice » ul. Osiedle Śląskie » Mieszkanie Katowice, ul. Jana Wyplera
Mieszkanie Katowice, ul. Jana Wyplera Katowice
Skontaktuj się z właścicielemKontakt z właścicielem
Wydrukuj Zgłoś naruszenie
fot. Mieszkanie Katowice, ul. Jana Wyplera Katowice

Mieszkanie Katowice, ul. Jana Wyplera

Katowice ul. Osiedle Śląskie [woj. Śląskie, pow. Katowice, gm. Katowice]

Skontaktuj się z właścicielem aby uzyskać dokladny adres nieruchomości

122 000 zł Cena zakupu 37 m2 Powierzchnia 3 298 zł/m2 Cena za metr

Dane szczegółowe

Pokoje:
2
Piętro:
Parter
Powierzchnia:
37 m2
ID oferty:
18039423

Opis nieruchomości

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY +48... pokaż numer ,00 ZŁ NIP [tel]7, REGON [tel], SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS [tel]4 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. WYPLERA 1/2 - cena wywoławcza: 122 000 zł, wadium: 12 200 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 37,40 m² ( 2 pokoje, kuchnia, wc) - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 374/17476 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: parter Rok budynku: 1900 2. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 5/1 - cena wywoławcza: 143 000 zł, wadium: 14 300 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 40,01 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc) - pomieszczenie przynależne: piwnica 14,11 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,032 Dzielnica : Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: parter Rok budynku: 1914 3. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 5/7 - cena wywoławcza: 152 000 zł, wadium: 15 200 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 45,30 m² (1 pokój, kuchnia, wc, przedpokój) - pomieszczenie przynależne: piwnica 12,81 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,035 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 1 Rok budynku: 1914 4. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 7/4 - cena wywoławcza: 141 000 zł, wadium: 14 100 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 39,35 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) - pomieszczenie przynależne: piwnica 8,30 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,030 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: parter Rok budynku: 1914 5. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 7/5 - cena wywoławcza: 154 000 zł, wadium: 15 400 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 45,28 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój) - pomieszczenie przynależne: piwnica 8,58 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,032 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 1 Rok budynku: 1914 6. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 7/7 - cena wywoławcza: 139 000 zł, wadium: 13 900 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 42,23 m² (1 pokój, kuchnia) wc w części wspólnej - pomieszczenie przynależne: piwnica 12,73 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,033 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 1 Rok budynku: 1914 Powyższe lokale wymagają remontu. Instalacje wymagają przeprowadzenia przez Nabywcę we własnym zakresie: sprawdzenia, ewentualnej wymiany lub doprowadzenia do stanu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Oferowane powyżej lokale stanowią pustostany, w których nikt nie jest zameldowany. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków dla przedmiotowych lokali nie ma obowiązku wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej. OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH: Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 07.06.2021 r. do 14.07.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji Kleofas z siedzibą przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach tel. +48... pokaż numer w. 173, 170 UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 14 lipca 2021 roku (środa) od godz. 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach 1 piętro Administracja Kleofas. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje lokali będą odbywać się co 5-10 minut tj.: godzina 09:00 - lokal z pozycji nr 1 godzina 09:10 - lokal z pozycji nr 2 godzina 09:20 - lokal z pozycji nr 3 godzina 09:30 - lokal z pozycji nr 4 godzina 09:40 - lokal z pozycji nr 5 godzina 09:50 - lokal z pozycji nr 6 Zgodnie z zalecanymi standardami bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki ochronnej, rękawiczek, własnego długopisu oraz zachowanie odstępu od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki będzie niemożliwe. Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: +48... pokaż numer w. 121 lub kom. +48... pokaż numer WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU: 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 12 lipca 2021 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: [tel][tel] 0521 5258 - Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium. - Wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej. - Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta). 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż. 4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca. 6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę. 7. Osoby stawające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość. 7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.). 8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki. Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl. Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: +48... pokaż numer wew. 120 [email] Dodano: 2021-06-11 w Gratka.pl
Pomocne wskazówki
Jakie mieszkanie na wynajem wybrać?

Ilu najemców, tyle oczekiwań co do idealnego lokum, dlatego każdy wyobraża je sobie inaczej. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy poszukiw...

Dokumenty wymagane do wzięcia kredytu hipotecznego

Lista dokumentów koniecznych do ubiegania się o kredyt hipoteczny zależy od jego przeznaczenia. Jednak część z nich jest wspólna dla wszystk...

Jak (szybko i tanio) podnieść wartość mieszkania?

Najłatwiej powiedzieć; zainwestuj, wyremontuj. Tak, bez wątpienia jest to niezawodny sposób na podniesienie wartości mieszkania. Ale ma on d...

Wkład własny w 2021 wraca do dawnych poziomów

Wraz z poprawą perspektyw gospodarczych łagodnieje podejście banków do kwestii ryzyka udzielania kredytów hipotecznych. Efektem są niższe wy...

Czarna lista dłużników – ile osób w Polsce jest zadłużonych?

Jeśli planujesz zaciągnąć duży kredyt, musisz mieć krystaliczna przeszłość. I wcale nie chodzi, tu o Twoje występki – a o terminową spłatę z...

Podobne ogłoszenia

Mieszkanie Katowice Nikiszowiec, Nałkowskiej
1 / 6
 • Pokoje: 2
 • Piętro: 1
 • Powierzchnia: 32 m2
 • Cena: 222 360 zł
 • Cena za metr: 6 949 zł

Prowizja 0% - wynagrodzenie naszej firmy pokrywa w całości właściciel nieruchomości. Do sprzedaży mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 32,7 mkw na trzecim piętrze. ‼️ PRZEDSPRZEDAŻ MIESZKAŃ TRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2020 r. ‼️ Nikiszowiec to historyczna dziel... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2020-12-22

Mieszkanie dwupokojowe na sprzedaż

392 422 zł

53 m2

7 405 zł/m2

Mieszkanie dwupokojowe na sprzedaż
 • Pokoje: 2
 • Parter
 • Powierzchnia: 53 m2
 • Cena: 392 422 zł
 • Cena za metr: 7 405 zł

Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie na parterze z ogródkiem, dostępne na początku 2021 roku!!! Zachęcam do oględzin i rezerwacji, na ten moment do wyboru mamy mieszkania na 2019, 2020 i 2021 rok. Dodatkowo płatne: komórka lokatorska, miejsce parkingowe naziemne lub podziemne. Osiedle „Park Bażantów”... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-01-03

Panewniki Kokociniec
1 / 13

500 000 zł

48 m2

10 417 zł/m2

Panewniki Kokociniec
 • Pokoje: 2
 • Piętro: 1
 • Powierzchnia: 48 m2
 • Cena: 500 000 zł
 • Cena za metr: 10 417 zł

2 POKOJE, KATOWICE, KOKOCINIEC Do sprzedaży nowe mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 48 m2 z miejscem postojowym w przyziemiu budynku. Wysoki standard wykończenia i wyposażenia. LOKALIZACJA: Katowice, Panewniki – Kokociniec. Piętro drugie w nowym apartamentowcu z windą. CENTRALNE OGRZEWANIE oraz ci... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-03-17

Nowe mieszkanie Katowice Bogucice

370 668 zł

54 m2

6 865 zł/m2

Nowe mieszkanie Katowice Bogucice
 • Pokoje: 2
 • Piętro: 5
 • Powierzchnia: 54 m2
 • Cena: 370 668 zł
 • Cena za metr: 6 865 zł

NOWOCZESNY APARTAMENTOWIEC W OTOCZENIU PARKU I TERENÓW REKREACYJNYCH Z nami kupujący nie płaci PCC i PROWIZJI !!! W naszej ofercie znajdują się również inne mieszkania i apartamenty na tej, jak i innych inwestycjach, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu, gwarantując tym samym znalezienie dla... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-03

Nowe mieszkanie Katowice Piotrowice

349 816 zł

48 m2

7 288 zł/m2

Nowe mieszkanie Katowice Piotrowice
 • Pokoje: 2
 • Parter
 • Powierzchnia: 48 m2
 • Cena: 349 816 zł
 • Cena za metr: 7 288 zł

K ATOWICE - KOSTUCHNA/PIOTROWICE, PARK BAŻANTÓW. OSTATNIE GOTOWE MIESZKANIA! NIE CZEKAJ! PIĘKNY APARTAMENT 47,92 M2 z tarasem: 6,48 m2 ; ogródkiem 11 m2. GOTOWE DO ODBIORU! OFERTA BEZ PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO - ZAKUP BEZPOŚREDNIO OD DEWELOPERA, BRAK PODATKU PCC 2% BEZ PROWIZJI I DODATKOWYCH KOSZTÓW PO... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-05

Apartament Katowice

410 025 zł

55 m2

7 455 zł/m2

Apartament Katowice
 • Pokoje: 2
 • Piętro: 4
 • Powierzchnia: 55 m2
 • Cena: 410 025 zł
 • Cena za metr: 7 455 zł

Apartamenty w bardzo pożądanej przez nabywców lokalizacji w południowej części Katowic - na Bażantowie, najbardziej zielonej części miasta. Inwestycja obejmuje 6 pięciokondygnacyjnych budynków z ofertą przytulnych mieszkań o powierzchniach od 34m2, jak i przestronnych komfortowych apartamentów z pow... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-07

Mieszkanie na sprzedaż 42,61 m², Chorzowska, Katowice, oferta nr RAWO796
 • Pokoje: 2
 • Piętro: 3
 • Powierzchnia: 43 m2
 • Cena: 329 000 zł
 • Cena za metr: 7 652 zł

Sprzedam nowe mieszkanie w Katowicach os. Tysiąclecia, stan deweloperskim z ogrzewaniem podłogowym.Główne atuty nieruchomości: • prestiżowa lokalizacja• bliskość komunikacji miejskiej• bliskość terenów zielonychNieruchomość złożona z: • przedpokój 4,65 m.kw• łazienka 3,4 m.kw• sypialnia 10,77 m.kw•... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-20

Apartament, Podlesie

408 027 zł

54 m2

7 557 zł/m2

Apartament, Podlesie
 • Pokoje: 2
 • Parter
 • Powierzchnia: 54 m2
 • Cena: 408 027 zł
 • Cena za metr: 7 557 zł

K ATOWICE - KOSTUCHNA/PIOTROWICE, PARK BAŻANTÓW. OSTATNIE GOTOWE MIESZKANIA! NIE CZEKAJ! PIĘKNY APARTAMENT 54,22 M2 z tarasem: 6,48 m2 ; ogródkiem ok 41m2 GOTOWE DO ODBIORU! OFERTA BEZ PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO - ZAKUP BEZPOŚREDNIO OD DEWELOPERA, BRAK PODATKU PCC 2% BEZ PROWIZJI I DODATKOWYCH KOSZTÓW P... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-04-21

Sprzedam mieszkanie
1 / 5

315 000 zł

50 m2

6 300 zł/m2

Sprzedam mieszkanie
 • Pokoje: 2
 • Piętro: 1
 • Powierzchnia: 50 m2
 • Cena: 315 000 zł
 • Cena za metr: 6 300 zł

Sprzedam mieszkanie zlokalizowane w Katowicach na Zawodziu przy ul. Władysława Łokietka, składające się 2 pokoi, kuchni z częścią jadalną, przedpokoju, łazienki z toaletą i wnęki o łącznej powierzchni 50 m2. Mieszkanie znajduje się na parterze małej, 8-lokalowej kamieniczki, położone w doskonałej lo... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-04

Kawalerka lub 2 pokoje. Bogucice blisko NOSPR 

138 500 zł

33 m2

4 197 zł/m2

Kawalerka lub 2 pokoje. Bogucice blisko NOSPR 
 • Pokoje: 2
 • Parter
 • Powierzchnia: 33 m2
 • Cena: 138 500 zł
 • Cena za metr: 4 197 zł

KATOWICE - BOGUCICE. UL. NOWA. BLISKO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO, NOSPR, STREFA KULTURY, MCK, SPODEK - OFERTA BEZ PROWIZJI. Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni całkowitej z piwnicą 39,38m2 a użytkowej bez piwnicy 32,40 m2 położone w kamienicy w Bogucicach - blisko Uniwersytetu Ekonomicznego, Strefy... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-28

Mieszkanie Katowice Załęże, ul. Ślusarska 7/4

141 000 zł

39 m2

3 616 zł/m2

Mieszkanie Katowice Załęże, ul. Ślusarska 7/4
 • Pokoje: 2
 • Parter
 • Powierzchnia: 39 m2
 • Cena: 141 000 zł
 • Cena za metr: 3 616 zł

Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 7/4 -  cena wywoławcza: 141 000 zł, wadium:  14 100 zł, postąpienie:  2 000  zł -  powierzchnia lokalu:  39,35 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) -  pomieszczenie przynależne: piwnica 8,30 m2 -  wyposażenie w instalacje: ele... więcej »

Zgłoś naruszenie

Dodano: 2021-05-28

Katowice, Bogucice, Wiertnicza Mieszkanie na sprzedaż

376 025 zł

54 m2

6 964 zł/m2

Katowice, Bogucice, Wiertnicza Mieszkanie na sprzedaż
 • Pokoje: 2
 • Piętro: 4
 • Powierzchnia: 54 m2
 • Cena: 376 025 zł
 • Cena za metr: 6 964 zł

Opis nieruchomości Luksusowe 2 pok. balkon na szer mieszkania - 0% NOWE APARTAMENTY KATOWICE - BOGUCICE KUPUJESZ BEZPOŚREDNIO OD DEWELOPERA NIE PŁACISZ PROWIZJI NIE PŁACISZ PODATKU PCC 2% STAN DEWELOPERSKI ( NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKOŃCZYMY MIESZKANIE POD KLUCZ) TERMIN ODDANIA: I KW. 2022 ZALETY INWES... więcej »

Zgłoś naruszenie
Przejdź do oferty »

Dodano: 2021-06-07 w Morizon.pl